Privacy

Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken we
Door gebruik te maken van onze diensten of omdat u deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, verwerken we persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden door Pizzeria La Fontana verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Mobielnummer
  • E-mailadres

Met welk doel verwerken jullie gegevens?
Pizzeria La Fontana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Kunnen reageren op vraag op opmerking via contactformulier.

Hoe hebben we toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?
Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

  • U verstrekt persoonsgegevens middels een formulier, hiermee geeft u direct toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het het doel waarmee deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld contact met u opnemen om een vraag te beantwoorden.
  • Uw browser accepteert functionele en analytische cookies (lees ook onze cookieverklaring).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Google Analytics
Pizzeria La Fontana maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die we hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Beveiliging van je gegevens

De website van Pizzeria La Fontana maakt gebruikt van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de website gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

  • Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
  • Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
  • Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Deze versie is bijgewerkt op 27 augustus 2020

Disclaimer
DailyCMS stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke incorrectheden in deze (standaard) privacyverklaring.